Skip to main content
Opstandingskerk Brunssum Treebeek

Wij geloven

In God als liefdevolle vader!

Wij geloven in de God van de Bijbel. Hij is almachtig en goed. God heeft ons onvoorwaardelijk lief en verlangt naar een relatie met ons. We mogen Hem onze Vader noemen. We zijn Gods zonen en dochters. Bij Hem zijn we thuis.

Gods eindeloze liefde

Dat Gods liefde eindeloos is!

Wij geloven dat God ons samen met deze hele wereld geschapen heeft. Hij is een oneindig creatieve Schepper en tegelijk onze Vader, die voor ons zorgt en van ons houdt. Zo leren we hem kennen in de Bijbel. Als mensen kiezen wij soms tegen God. Dat is het kwaad in ons. Daardoor zijn wij van God vervreemd geraakt. Maar Gods liefde gaat zo diep dat hij ons wil verlossen van dat kwaad en van de dood die daar het gevolg van is. God wil ons nieuwe mensen maken. Daarvoor is de Zoon van God naar deze wereld gekomen. Jezus is zijn naam. Dat betekent: God redt. Hij is Gods liefde in eigen persoon. Toen hij stierf aan het kruis, maakte hij het mogelijk om weer bij God te komen. Die mogelijkheid is er ook voor jou!

Samen onderweg

Dat wij samen onderweg zijn!

Wij geloven dat wij met God opnieuw mogen beginnen. Hij geeft ons zijn Geest die ons inspireert en leidt op de weg naar Gods prachtige toekomst. God geeft ons ook aan elkaar in de gemeente. Als kinderen van God zijn wij elkaars broers en zussen. Daarom leven we met elkaar mee in mooie en verdrietige momenten. Zo groeien we in vertrouwen op God en in liefde voor iedereen.

Gods liefde doorgeven

Dat wij zijn liefde doorgeven!

We geloven ook dat we door God geroepen zijn om zijn liefde in deze wereld door te geven. Door goed te zijn voor andere mensen. Door goed om te gaan met de wereld die God gemaakt heeft. Door te streven naar eerlijkheid en gerechtigheid.

Wij mogen ontvangen en uitdelen

Dat wij mogen ontvangen en uitdelen!

Elke zondag komen we bij elkaar om naar het goede nieuws van Jezus Christus te luisteren en erdoor geïnspireerd te worden. We danken God ervoor. En we laten ons leiden door Gods Woord en door zijn Geest om het goede nieuws uit te leven, elke dag van ons leven. Gods liefde verandert ons. We verlangen ernaar dat meer mensen Gods liefde mogen ervaren in hun leven. En daarom delen we het goede nieuws graag met jou!

Meer weten over geloven?

Wil je meedoen met ons, of heb je vragen over de Bijbel, over God of over geloven!