Skip to main content
Opstandingskerk Brunssum Treebeek

De Opstandingskerk

NGK Brunssum - Treebeek

De Opstandingskerk is de ontmoetingsplaats van de Nederlandse Gereformeerd Kerk (NGK) Brunssum-Treebeek. (Voorheen Gereformeerde Kerk vrijgemaakt). Wij zijn een divers samengestelde kerkelijke gemeenschap van rond de 200 mensen. Die diversiteit vindt je terug in de leeftijden en de achtergronden. Wij zijn een hechte gemeenschap waarin van jong tot oud zijn plek heeft en waarin wij veel met elkaar optrekken, ieder met zijn of haar eigen levensverhaal. Iedereen is welkom!

Verbinding

De verbinding vinden we daarbij in het geloof in Jezus Christus. Hij staat centraal in onze gemeente. Omdat Hij ons verbindt met God en met elkaar willen wij ook vanuit verbinding leven. Verbinding met God, met elkaar en met de wereld om ons heen.

Dat geven we op verschillende manieren vorm

Heel belangrijk daarin zijn de zondagse kerkdiensten. Ook vinden we het belangrijk om in kleinere groepen het leven te delen, geloof te beleven, samen te bidden en voor elkaar te zorgen. Dat doen we bijvoorbeeld in de 4 wijken die we als gemeente hebben.

Wat geven wij door

In je persoonlijke leven wil je graag wat opbouwen. Dat kinderen, familie en vrienden met weemoed aan je terug denken. Wij hebben die ambitie ook als Kerk. We willen een gemeente zijn waar er balans is tussen boven, buiten en binnen.

Hoe willen wij dat bereiken

Door de lijn met God, onze hemelde Vader, zuiver te houden. Door goed onderwijs, gebed en regelmatig in de spiegel te kijken. Kerk zijn is tegenwoordig niet eenvoudig. We doen dat samen, ook al is het wel eens moeilijk om voor alle werkzaamheden de juiste mensen te vinden. Iedereen lijkt steeds meer met zich zelf bezig te zijn. Als Kerk willen wij graag tegen die stroom in zwemmen. Dat kan natuurlijk niet zonder de kracht van boven.

Samenwerken

Daarnaast trekken we op met andere kerken in Limburg en in Brunssum, bijvoorbeeld in het aanbieden van een Alpha-cursus en het dienen van de samenleving.