Skip to main content
Opstandingskerk Brunssum Treebeek

Jeugd

In de Opstandingskerk

Kinderen hebben een belangrijke plek in onze gemeente. We vinden het belangrijk om Bijbelonderwijs te geven aan de jongeren. Voor alle leeftijden wordt dat georganiseerd. Daarnaast worden zij volop betrokken bij alle activiteiten in en om de kerk.

Bijbelclub kinderen basisschool Brunssum Treebeek

Bijbelclub

Een keer per maand is er tijdens de kerkdienst bijbelclub voor de jeugd van de basisschool. Voor de preek gaan de jongeren naar beneden. Aan de hand van een Bijbelverhaal wordt er geknutseld. Bij terugkomst in de dienst wordt er meestal nog even bij stil gestaan. We vinden het als kerk belangrijk dat de jeugd de bijbel kennen.

Catechisatie

Voor jongeren in de leeftijd 12 tot 20 jaar wordt er in verschillende groepen geloofsonderwijs gegeven. Aan de hand van geloofsonderwerpen worden er opdrachten gemaakt, in de bijbel gelezen en gediscussieerd. We vinden het als kerk belangrijk dat jongeren de genadeverkondiging meekrijgen. En daarnaast ook leren omgaan geloven in een omgeving waar geloven niet vanzelfsprekend is.

Bijbelonderwijs jeugd

Jeugdvereniging

Een keer per maand wordt er voor de jongeren in combinatie met een maaltijd jeugdvereniging georganiseerd. Naast gezelligheid en ontmoeting worden er ook onderwerpen besproken.

Bijbelstudie voor jongeren

Boven de 20

Voor de oudere jeugd worden regelmatig op eigen initiatief bijeenkomsten georganiseerd. In deze avonden wordt ook vaak in combinatie met een maaltijd een onderwerp besproken. Van elkaar leren en bemoedigen staat centraal.

Heb je vragen of wil jij ook meedoen?