Skip to main content
Opstandingskerk Brunssum Treebeek

Kerkdiensten

Hier eren wij God om wie Hij is en wat Hij doet.

Iedere zondag en op de christelijke feestdagen is er een kerkdienst in onze kerk. Je bent van harte welkom in deze diensten.

Kerkdiensten van NGK Brunssum - Treebeek

Kerkdiensten

Elke zondag houden wij om 10.00 uur een kerkdienst. In onze kerkdienst eren wij God om wie Hij is en wat Hij doet. Dit doen we door samen te zingen en te bidden. We lezen uit de bijbel en luisteren naar Gods woord.

Feestdagen en bijzondere dagen in de kerkdienst van NGK Brunssum - Treebeek

Feestdagen en bijzondere dagen

Feestdagen zijn er om te vieren, ook in de kerk. We vieren verlossing, hoop en verwachting. Geloof speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en werk. We staan daar in het bijzonder bij stil tijdens speciale kerkdiensten: Biddag en Dankdag.

Meekijken kerkdiensten Opstandigskerk

Meekijken

Voor leden en belangstellenden is het mogelijk de diensten met een speciale inlogcode via YouTube thuis live mee te beleven of later terug te kijken. In de opname worden de teksten en liederen getoond. De inlogcode kan per email worden aangevraagd bij de scriba van de kerk.”

Agenda kerkdiensten NGK Brunssum - Treebeek

Agenda

In de agenda vind je alle data en tijdstippen waarop er een kerkdienst is en verdere informatie die van belang is om te weten

Kerkdiensten van NGK Houten - Het Kruispunt

Crèche

Tijdens de kerkdiensten van 10.00 uur zijn kinderen van 0 t/m 3 jaar van harte welkom in de crèche. 

Koffie en ontmoeting na de kerkdienst

Ontmoeting na de kerkdienst

Om de twee weken is er na de kerkdienst gelegenheid om koffie & thee te drinken en om elkaar te ontmoeten. Ook als u te gast bent staat de koffie klaar. Bij mooi weer buiten en anders in het souterrain van ons kerkgebouw.

Meer weten over geloven?

Wil je meedoen met ons, of heb je vragen over de Bijbel, over God of over geloven!