Skip to main content

Jaarthema ‘Deel je leven’

Gepubliceerd op: 20 februari 2024
Jaarthema Deel je leven

Ieder kerkelijk seizoen werken wij als gemeente met een jaarthema. Voor dit seizoen is dat "Deel je leven". Het is de bedoeling dat aan de hand van dit thema ook onze samenwerking met de Baptisten Gemeente in Brunssum verder vorm gaat krijgen.

Wat is het idee?

Als je als mens geboren wordt begint je leven al met delen. Delen met een vader, een moeder, misschien al wel een broer of zus. Het hoort erbij ‘je leven delen’.
Maar hoe deel jij je leven vandaag? Juist ook in een individualistische samenleving als de onze? Waar het kan draaien om wat jij ervan maakt? En wat betekent het dat jij je leven als christen mag delen, en hoe geef je dat vorm? Dat je van Christus bent en in Hem deelt?

Wij willen missionair zijn!

Het thema is mee tot stand gekomen omdat we als gemeenten missionair willen zijn. Het sluit ook goed aan op het missionair jubileren van de Baptistengemeente in 2025. De kerkenraad heeft aangegeven hierin samen op te trekken als gemeenten en in dit gezamenlijke thema krijgt dat vorm.
En dan is er nog wel eens de nodige schroom in onze levens als we kijken naar hoe we dat moeten doen: delen wat we van God hebben ontvangen in Zijn reddend evangelie voor ons. Soms kennen we verlegenheid, soms zijn we er ons niet eens zo bewust van dat ons leven zich niet ontvouwt als een levende brief van Gods evangelie. Een levende brief zijn, waartoe Christus ons roept.
Er worden een aantal kerkdiensten gehouden in het kader van dit jaarthema. En bij iedere dienst, of tussen elke dienst in willen we een activiteit organiseren die aansluit bij het sub-thema van de dienst(en).

Gespreksgroepen

En verder nodigen we iedereen uit om (weer) deel te nemen aan de gespreksgroepen. Deze groepen bespreken naar aanleiding van de dienst de vragen van de werkbladen die de voorgangers samenstellen. Een werkblad bevat een korte samenvatting van de dienst, teksten en liederen die horen bij het sub-thema, maar ook een aantal verdiepingsvragen waarover een groep met elkaar in gesprek kan gaan. De gespreksgroepen zullen worden gemixt qua gemeenten en qua leeftijd. Het is het doel om juist in de gespreksgroepen ook elkaar -als leden van Christus lichaam- beter te leren kennen in Wie Christus voor ons is en wat Hij persoonlijk voor ons betekent.
De besprekingen zijn laagdrempelig en hebben juist ook tot doel elkaar beter te leren kennen.

Themadiensten 2024 & sub-thema’s

In het kader van ‘het samen optrekken als gemeenten met elkaar’, is het de bedoeling dat er twee diensten gezamenlijk worden gehouden. Dat betekent dat we één dienst gaan houden bij de Baptistengemeente en één dienst gezamenlijk in de Opstandingskerk. Verder zullen de voorgangers twee diensten met elkaar wisselen.

Het schema is dan als volgt:

  1. Zondag 24 maart 2024, gezamenlijke dienst bij de Baptistengemeente, aftrap van het jaarthema. In deze dienst gaat Hin Talane voor. Het sub-thema is ‘Deel je leven met God’
  2. Zondag 12 mei 2024, de voorgangers wisselen van gemeente, het sub-thema is ‘Deel je leven met elkaar’;
  3. Zondag 30 juni 2024, dit wordt een dienst in eigen kerk, door eigen voorganger. Het sub-thema is ‘Deel je leven met je gezin’;
  4. Zondag 1 september 2024, de voorgangers wisselen van gemeente, het sub-thema is ‘Deel je leven op je werk/school/…’
  5. Zondag 3 november 2024, gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk, deze dienst willen we afsluiten waarbij het de wens is met een gezamenlijk avondmaal. Het sub-thema is ‘Deel je leven is Christus dienen’.

Ook meedoen?

Wil je ook meedoen? Neem dan contact met ons op en voel je van harte welkom.